کاربر مهمان خوش آمدید

ناشر مجموعه کتابهای به سوی موفقیت در حوزه های مختلف-مجری و برگزار کننده هزاران نمایشگاه کتاب

سبد خرید  ( 0 )

نماینده رسمی و انحصاری شرکت پدرپولدار(RICHDAD) در ایران و تنها تولید کننده و ارایه دهنده خدمات پشتیبانی

کتابها و بازیهای رابرت کیوساکی در خاورمیانه

 

سبد خرید
 

آیا بهتر نیست تحصیلات دانشگاهی را فراموش کنید؟!


آیا بهتر نیست تحصیلات دانشگاهی را فراموش کنید؟!

 

به نظر من نویسندگان جزوات آموزشی این دسته از کلاس& ها باید در عقاید خود تجدیدنظر کنند و دوباره برگه& ای از کاغذ را به& عنوان چرکنویس بردارند و متون آموزشی جدیدی را بنویسند.

آرزوی دیرینة مردم آمریکا

به& طرز جالبی تمام مردم آمریکا علاقه دارند که برای خود کار کنند و رئیس و کارمند خود باشند. به همین& دلیل اکثر مردم از کشور& های مختلف به آمریکا مهاجرت کردند تا برای مردم آمریکایی که همیشه در آرزوی تاسیس شرکت بوده& اند، کار کنند. دکتر لانتز اظهار داشت: مردم آمریکا همیشه بر این باور بودند که با تاسیس شرکت برای خود و به کار گرفتن مردم کشور& های دنیا، خود را به& عنوان قدرتمند& ترین و برترین کشور جهان معرفی کنند. البته ناگفته نماند که اگر مردم کشور& های مختلف نبودند، هرگز آمریکا به آرزوی دیرینه خود نمی& رسید. حال باید دانست که سیستم آموزشی آمریکا در میان دانش& آموزان آمریکایی رتبه& های مختلفی به& وجود آورده و همین رتبه باعث تغییر وضعیت زندگی آن& ها در آینده شده است. مثلاً دانش& آموزان بسیار سخت& کوش و زرنگ را با رتبة A، دانش& آموزان با خانواده& هایی که در زمینة کار& ها و امور دولتی فعالیت می& کنند با رتبة B و دانش& آموزانی که معمولاً تحصیلات خاصی ندارند و فقط به& خاطر پول و ثروت خانواده& هایشان مورد توجه قرار می& گیرند، بار رتبة C معرفی می& شوند. لازم به ذکر است که دانش& آموزان رتبة C همان شاگردان تنبل مدارس هستند و چون از نظر مالی وضعیت خوبی دارند ، معمولاً تمایل بیشتری برای تأسیس شرکت& ها و به استخدام درآوردن افراد دیگر از خودشان می& دهند.

چرا همه از دانش& آمخوزان رتبة C متنفر هستند؟

در سال 2008، موسسه کافمن تلاش کرد تا آموزش& ها و اطلاعات خوبی در اختیار اقشار مختلف مردم قرار دهد. دکتر لانتز که متون آموزشی آن& ها را مورد بررسی قرار می& داد، متوجه شد که بسیار دشوار است که نظر اقشار مختلف مردم را به گروه سرمایه& داران و یا همان شاگردان گروه C جلب کنیم. زیرا آن& ها به& دلیل نداشتن آگاهی و دانش کافی بر گروه تحصیل& کردة جامعه غالب می& شوند و شایستگی برتری یافتن بر آن& ها را پیدا می& کنند.

در حالی& که آن& ها هرگز چنین حقی را نخواهند داشت. در حقیقت گروه سرمایه& دار کاری می& کنند که افراد و اقشار ضعیف& تر جامعه تحت فشار بسیاری قرار می& گیرند. به عنوان مثال شرکت تولید کننده نان& های عروسکی به نام هاتس برندز، پس از سال& ها فعالیت تصمیم گرفت که به منظور جلوگیری از ورشکستگی خود، درهای شرکت را چند ماهی به روی کارگران و کارمندان خود ببندد. در آن زمان حدود 18 هزار نفر در آن شرکت کار می& کردند. حال اگر فرض کنیم که تعداد اعضای خانواده همان 18 هزار کارگر 4 نفر بوده باشد، زندگی حدود 72 هزار نفر به خطر افتاده است. آیا این مسئله به خاطر خودخواهی صاحب آن شرکت نبوده است؟ آیا به خاطر خودخواهی آن شرکت، دیگر شرکت& ها و وضعیت کارمندان و کارگران آن& ها نیز به خطر نمی& افتد؟ در حالت کلی باید گفت که مردم از موسسات و صاحبان شرکت& ها متنفر نیستند، بلکه به خاطر ترس از فقر و گرسنگی و از دست دادن شغل خود، آن& ها را چندان مورد حمایت و احترام خود قرار نمی& دهند و ما تصور کنیم که نفرت خاصی میان مردم و قشر سرمایه& د& ار وجود دارد.

اما امروزه این نفرت بیش& تر قابل لمس است به طوری که اکثر افراد تحصیل& کرده در دانشگاه& ها مجبور می& شوند که تحت کنترل و حمایت همان گروه سرمایه& دار و یا شاگردان رتبه C سالها پیش مدارس قرار بگیرند تا لقمه نانی درآورند. افراد تحصیلکرده، بیچاره مجبور می& شوند که پس از سال& ها تحصیل و با آن همه دانش و آگاهی در ابتدا به عنوان یک کارمند عادی و ساده در همان شرکت شاگردان رتبه C کار کنند تا ببینند در آینده چه برایشان پیش می& آید.

 
تعداد بازدید: 7080


 

نظر شما

نام:*
ایمیل:

ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
متن:*